Regulamin Bonów Upominkowych

 

 

Regulamin wydawania Bonów Upominkowych (BU)

Dominika Młyńczak Made in Wrocław

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania oraz korzystania z Bonów Upominkowych (dalej BU).

2. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.dominikamlynczak.com.pl i/lub sklepach stacjonarnych.

3. Wystawcą BU jest firma Dominika Młyńczak z siedzibą we Wrocławiu (52 - 016) przy ul. Rybnickiej 18g/7, NIP 8992499388, e-mail: dominika.mlynczak@gmail.com

4. BU może posługiwać się wyłącznie jego posiadacz. Posiadaczem BU jest osoba, która przedstawia BU do realizacji w sklepie stacjonarnym. Na BU istnieje możliwość wskazania danych nabywcy i posiadacza BU, wskazanie tych danych jest dobrowolne.

5. BU musi zawierać dla swej ważności kwotę przeznaczoną do wykorzystania oraz datę ważności. BU bez tych danych jest nieważny.

6. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież lub zniszczenie BU.

7. BU przeznaczony jest dla klientów indywidualnych.

8. BU upoważnia do zakupów wyłącznie w sklepie stacjonarnym.

9. BU jest kartą pre - paid, a nie jest kartą kredytową ani płatniczą.

10. BU można zakupić na kwotę minimum 100 zł. lub jej wielokrotność.

11. BU ważny jest 3 miesiące od momentu jego zakupu. Data ważności BU znajduje się na karcie. Brak jest możliwości przedłużenia ważności BU. Po przekroczeniu terminu ważności, BU jest nieważny i nie uprawnia do dokonywania zakupów. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności na BU pozostaną niewykorzystane kwoty, kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń nabywcy lub posiadacza BU względem Wystawcy.

12. Przy realizacji BU posiadaczowi BU nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy cena nabywanego towaru jest niższa niż kwota zgromadzona na BU. Kwota, która po realizacji zakupu przy użyciu BU pozostanie na BU jest do wykorzystania przez posiadacza w okresie ważności BU. W wypadku, gdy cena towaru nabywanego przez posiadacza BU z wykorzystaniem BU będzie wyższa niż kwota pozostająca na BU, posiadacz BU zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny towaru gotówką albo akceptowaną w sklepie stacjonarnym kartą płatniczą lub kredytową.

13. Wystawca ma prawo odmówić realizacji BU w następujących przypadkach: po upływie terminu ważności BU, braku środków na BU, uszkodzeniu BU przez posiadacza BU w stopniu uniemożliwiającym odczytanie informacji zapisanych na BU. Wystawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji BU wynikające z okoliczności, za które Wystawca nie ponosi odpowiedzialności.

14. Wystawca BU zastrzega sobie prawo do unieważnienia BU w przypadku korzystania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

15. Wystawca BU zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy. Zasady wymiany i reklamacji towarów zakupionych na podstawie BU są tożsame, jak przy zakupie towarów w sklepie stacjonarnym bez BU i określone są w regulaminie dostępnym w sklepie stacjonarnym.

16. Wystawca BU oświadcza, iż przestrzega RODO, zabezpiecza i chroni powierzone mu dane, umożliwia do nich dostęp, zmianę, uzupełnienie lub usunięcie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Powierzenie danych przez posiadacza BU jest dobrowolne. Udostępniając dane posiadacz BU wyraża zgodę na ich przetwarzanie, także w celach marketingowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl